מנעולן - פורץ מנעולים 24 שעות

מנעולן מוסמך באישור משטרת ישראל

מחירון מנעולן

 מחירון שירותי מנעולן + כספות + פריצת דלתות + התקנת מנעול + פריצת רכבים כל סוגי תיקונים

מחירים מפורטים של שרותי מנעולן – כמה עולה להזמין מנעולן? 

כמה עולה שרות פריצה לבית או לרכב? כמה עולה להחליף מנעול או צילינדר?

כל המחירים של כל השרותים הניתנים על ידי המנעולנים מוסמכים שלנו נמצאים במחירון שלפניכם.

צוות מנעולנים

מחירון

 • פריצת דלתות
  ומנעולים פריצת דלת טרוקה ₪150-300
  פריצת מנעול צילינדר ₪180-400
  פריצת מנעול לשונית ₪150-300
  פריצת דלת והחלפת צילינדר סטנדרטי החל מ ₪260
  פריצת דלת והחלפת צילינדר רב בריח 3 כוכבים החל מ ₪350
  פריצת דלת והחלפת צילינדר רב בריח 4 כוכבים החל מ ₪400
  פריצת דלת והחלפת צילינדר מולטילוק סטנדרטי החל מ ₪330
  פריצת והחלפה תיבת דואר החל מ ₪150
  התקנת מנעול ביומטרי (מחיר המנעול תלוי ביצרן) ₪1800-2800
  התקנת מחזיר דלת תלוי בגודל החל מ- ₪330
  התקנת מנעול עליון (מנעול שבת) החל מ ₪480
  התקנת מנעול עליון ג’ואל החל מ ₪380
  החלפת צילינדר פשוט למפתח משונן ₪150-350
  החלפת צילינדר למפתח חורים ₪300-450
  החלפת מנעול לדלת עץ ₪150-250
  החלפת מנעול תואם לדלת “רב בריח” 600 – 250 ₪
  החלפת מנעול מקורי לדלת “רב בריח” 1,050 – 600 ₪
  החלפת מנעול תואם לדלת “חוסם” 650 – 500 ₪
  החלפת מנעול מקורי לדלת “חוסם” 950 – 600 ₪
 • פריצת רכבים
  פריצת רכב סטנדרטי ללא מערכת נעילת וואקום 300 – 200 ₪
  פריצת רכב יוקרתי רכב עם מערכת נעילת וואקום 950 – 500 ₪
  הוצאת מפתח שבור מרכב 250 – 180 ₪
  הוצאת מפתח שבור ממערכת הנעילה של הרכב החל מ- ₪230
  שחרור קודן רכב תקוע החל מ- ₪330
  מערכות נעילה ואזעקה לאופנוע החל מ -₪130
 • פריצה והתקנה כספות
  התקנת כספת רגילה בקיר הבית החל מ -₪580
  התקנת כספת אש בקיר החל מ- ₪780
  פריצת כספת רגילה החל מ ₪180
  פריצת כספת אש רגילה החל מ- ₪330
  פריצת מנעול כספת 350 – 250 ₪
 • סוגי תיקונים
  החלפת זוג ידיות לדלת פלדה 450 – 250 ₪
  החלפה ידית קבועה לדלת פלדה 300 – 250 ₪
  החלפת עינית בדלת פלדה (ללא קדיחה) 200 – 150 ₪
  התקנת עינית לדלת פלדה תקנה (כולל קדיחה) 300 – 200 ₪
  התקנת עינית דיגיטלית לדלת פלדה 700 – 500 ₪
  תיקון ציר שבור בדלת פלדה 450 – 250 ₪
  קיצור דלת מחוסמת 700 – 350 ₪
  התקנת ידיות בהלה החל מ- ₪780
  הרמת דלת פלדלת \ רב בריח \ חוסם \ החל מ- ₪130
  תיקון צירים לדלת רב בריח החל מ- ₪230
  תיקון דלת אש החל מ-₪330
  החלפת ידיות לדלת רב בריח החל מ -₪170
  תיקון או החלפה של מנגנון דלת זכוכית החל מ -₪230
מחיר חסר תקדים
 

המחירים המצוינים אינם מחירים סופיים, המחירים עבור שירותי הפריצה בלבד, כדי לקבל מחיר סופי ניתן לחייג אלינו לקבלת ייעוץ וכל מידע נוסף.

שרותים נוספים שלנו באזורים הבאים:

מחירון תיקון דלתות | מחירון פריצת כספות | מחירון התקנת מנעול | מחירון פורץ דלתות | מחירון תיקון דלתות זכוכית | מחירון פריצת רכבים | מחירון קיצור דלתות | מחירון החלפת עינית בדלת | מחירון תיקון דלת עץ | מחירון | מחירון פריצת התקנת כספת | מחירון פריצת דלת טרוקה | מחירון מנעולן בשוהם | מחירון החלפת צילינדר רב בריח | מחירון פריצת מנעול לשונית | מחירון פריצת קטנועים | מחירון פורץ משאיות | מחירון פריצה והחלפה תיבת דואר | מחירון התקנת פריצה כספת דלת עליון | מחירון פריצת דלת רב בריח | מחירון החלפת משאבה רצפתית | מחירון תיקון דלת מנגנון דלת זכוכית | מחירון פורץ מנעולים מכל הסוגים רב בריח מולטילוק , מחזיר לדלתות | מחירון התקנת מנעול לדלת עליון | מחירון החלפת מנעול לדלת מקורי | החלפת צילינדר ומנגנון מחיר | עלות ביקור מנעולן | החלפת מנעול לדלת רב בריח מחיר | החלפת צילינדר שריונית חסם מחיר | החלפת ידית רב בריח מחיר | התקנת מנעול רתק מחיר

מחירון פריצת מנעולים והחלפה סהר מנעולנים

מחירון של סהר מנעולנים ניתן לרכוש ציוד באתר שלנו הוא להגיע ישירות אלי כמובן שאנו מבצעים את כל סוגי עבודות בתחום אני מנעולן בעל ניסיון רב ידע עשיר תוכלו להתקשר אלי להתייעץ המחירים יכולים להשתנות באתר כמובן אשמח לתת לכם שירות מכל הלב.

Call Now Button